Langfibret natrium fett med stor vedhengs- og bæreevne beregnet for glidelagere

med lav hastighet. Velegnet som chassisfett på rullende matriell.

Ikke for hjullagere. Følsomt for vann.

DIN 51 502 : GOOH-20,    ISO 6743-09:ISO-L-X BBAA00

Share →